EDICIÓ ANTERIOR

Els dies 14 i 15 d’octubre de 2010 es va celebrar també a Barcelona la primera edició de la conferència European Rainbow Cities, en el marc del projecte europeu AHEAD (Against Homophobia local European Administration Devices) cofinançat per la Direcció General de Justícia, Llibertat i Seguretat de la Comissió Europea.
En aquella primera conferència els objectius van ser:

  • Realitzar un diagnòstic sobre l’homofòbia i la transfòbia a la Unió Europea.
  • Difondre polítiques públiques municipals contra l’homofòbia i la transfòbia a nivell local.
  • Identificar els principals reptes de les polítiques públiques locals contra l’homofòbia.
  • Promoure el diàleg entre administracions locals, experts i associacions de lesbianes, gais, trans i bisexuals ( LGTB ) sobre les polítiques públiques contra l’homofòbia i la transfòbia.

El principal objectiu del projecte AHEAD va consistir en recollir bones pràctiques d’administracions locals de països de la Unió Europea sobre accions, eines o metodologies encaminades a lluitar contra la LGTBIfòbia. Entre els resultats del projecte AHEAD es va publicar el Llibre Blanc europeu “Contra la homofòbia. Polítiques locals d’igualtat per raó d’orientació sexual i identitat de gènere”.